Khoa bảo vệ môi trường (DHS)

Các hoạt động

Lan tỏa tinh thần ''chủ nhật xanh''

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một phong trào thuần túy, đề án “Ngày Chủ nhật xanh” tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang dần lan tỏa đến cộng đồng thông điệp bảo vệ môi trường. Nhiều người dân, các lực lượng trong xã hội đã cùng chung tay dọn rác cũng như nâng cao ý thức trong giữ gìn vệ sinh chung. Ghi nhận tại huyện Phú Lộc.

Nguồn: http://quochoitv.vn
admin post: 2019-05-16 2:54:25 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...