Khoa bảo vệ môi trường (DHS)

Thông tin chung

Cuộc thi Vẽ tranh, Chụp ảnh và Ý tưởng, Hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường; khơi dậy tiềm năng, ý tưởng nhằm nâng cao hiệu quả, ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc tìm kiếm những giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Phát hiện, tìm kiếm các ý tưởng, mô hình, giải pháp hiệu quả để hoàn thiện đưa vào cuộc sống và triển khai nhân rộng các mô hình, ý tưởng hiệu quả, thiết thực trong bảo vệ môi trường.

3. Tăng cường giao lưu, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm, những ý tưởng, mô hình sáng tạo và hiệu quả trong bảo vệ môi trường, nhằm thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường trong học sinh sinh viên.

4. Có những hoạt động cụ thể, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian

- Thời gian tiếp nhận các sản phẩm dự thi: Từ ngày 11/5 đến 05/6/2019.

- Thời gian chấm thi: 06-07/6/2019

- Thời gian triển lãm và trao giải: 09/6/2019

2. Địa điểm

- Địa điểm tổ chức chương trình: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

- Địa điểm nhận sản phẩm dự thi: Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Số 34 Lê Lợi, Thành phố Huế. Điện thoại liên hệ: 0234 - 3837 305.

3. Đối tượng tham gia

Học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Huế. Các thí sinh có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 03 người. Riêng thành viên ban giám khảo, ban tổ chức, tổ thư ký được quyền tham gia hưởng ứng nhưng các tác phẩm đó không được tham dự xét thưởng.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC THI

1. Nội dung

- Các sản phẩm tham dự cuộc thi tập trung vào nội dung chính sau:

+ Các ý tưởng, sáng kiến, mô hình về truyền thông bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, kêu gọi cộng đồng chung tay hành động cùng bảo vệ môi trường.

+ Các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

+ Các hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường.

+ Một tác phẩm có thể thể hiện một nội dung hoặc kết hợp nhiều nội dung nêu ở trên.

+ Ưu tiên các ý tưởng, hoạt động liên quan đến các chủ đề sau: 1) Ô nhiễm không khí; 2) Phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và  túi ni lông khó phân hủy.

- Các tác phẩm tham dự cuộc thi phải đảm đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với tranh vẽ: Tranh vẽ có kích thước từ A3 (29.7 cm x 42.0 cm) đến A0 (84.1 cm x 118.9 cm), với màu sắc và chất liệu tự do. Tác phẩm không sao chép, trùng lặp với bất kì hình ảnh tranh cổ động nào đã được công bố trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Ở góc dưới trái của mặt sau của ảnh ghi rõ thông tin tác giả.

+ Đối với ảnh chụp: Ảnh màu hoặc đen trắng, chụp trong năm 2018-2019. Ảnh dự thi phải là ảnh nguyên bản (có thể xử lý điều chỉnh về các thông số kỹ thuật nhưng không được làm thay đổi nội dung). Tác giả nộp ảnh cở ảnh 20cm x 30cm, kèm theo là file ảnh gốc và file ảnh đã xử lý (nếu có). Mặt sau của ảnh ghi rõ thông tin tác giả.

+ Đối với ý tưởng, mô hình, giải pháp: Sản phẩm được trình bày trên giấy A4, đánh máy và đóng thành tập trình bày rõ ý tưởng bảo vệ môi trường. Sản phẩm có bìa ghi rõ thông tin tác giả. Những ý tưởng, mô hình, giải pháp được Ban Tổ chức chọn sẽ được in poster để triển lãm.

+ Đối với hoạt động: Là một hoạt động thực tế, có ý nghĩa thiết thực và có ý nghĩa lan truyền trong cộng đồng về mặt bảo vệ môi trường. Hoạt động có thể triển khai và kết thúc trong thời hạn quy định của cuộc thi.

+ Không giới hạn số lượng sản phẩm dự thi. Khuyến khích sản phẩm được đóng khung, có khả năng lưu trữ, bảo quản lâu dài.

Ghi chú: Thông tin tác giả bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường, số điện thoại và email liên hệ.

2. Cách thức thi

- Đối với các tác phẩm tranh và ảnh thí sinh nộp theo thông tin thời gian và địa điểm nêu trên.

- Đối với Ý tưởng bảo vệ môi trường: Thí sinh nộp bản mô tả ý tưởng trong khoảng thời gian từ 11/5/2019 đến 23/5/2019. Những ý tưởng được tuyển chọn sẽ được cấp kinh phí 1 triệu đồng để hoàn thiện và nộp vào thời hạn cuối của cuộc thi.

- Đối với Hoạt động: Thí sinh nộp kế hoạch hoạt động cụ thể, kèm bản dự trù kinh phí chi tiết trong khoảng thời gian từ 11/5/2019 đến 23/5/2019. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố vào ngày 25/5/2019 và sẽ được cấp kinh phí để triển khai. Báo cáo kết quả và nghiệm thu vào ngày 5/6/-2019.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng, kinh phí

Ban Tổ chức sẽ công bố các ý tưởng và tranh cổ động tuyên truyền đạt giải theo thứ tự số điểm được tính từ trên xuống dưới của các tác phẩm tham gia dự thi.

* Đối với ý tưởng bảo vệ môi trường:

- 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì:   2.000.000 đồng

- 01 Giải Ba:     1.000.000 đồng

* Đối với tranh vẽ:

- 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì:   2.000.000 đồng

- 01 Giải Ba:     1.000.000 đồng

* Đối với ảnh chụp:

- 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì:   1.000.000 đồng

- 01 Giải Ba:     500.000 đồng

* Đối với hoạt động:

- Đối với các hoạt động được chọn, Ban tổ chức sẽ không trao giải thưởng mà sẽ cấp kinh phí từ 2 đến 10 triệu đồng để thực hiện.

2. Quyền sử dụng tác phẩm

- Ban Tổ chức sẽ công bố tất cả tác phẩm dự thi trên các kênh thông tin, truyền thông và không hoàn trả tác phẩm dự thi sau khi công bố kết quả cuộc thi.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải với mục đích tuyên truyền, thục hiện bảo vệ môi trường mà không trả phí bản quyền.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Bản quyền tác phẩm thuộc quyền tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm quyền tranh chấp tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm bản quyền tác giả., quyên liên quan theo quy định hiện hành.

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả đã chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

3. Việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hoặc nhiều người khác đưa vào tác phẩm dự thi phải được chủ sở hữu quyền tác giải của tư liệu đó đồng ý và kí vào văn bản đính kèm tác phẩm dự thi.

Nguồn: DHS
admin post: 2019-06-06 10:55:58 AM

Right menu loadding...