Khoa bảo vệ môi trường (DHS)

Lễ mít tinh

Sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường.

Ngày 14/6 tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trưởng ĐH Sư phạm - Đại học Huế phát động sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường.

Nguồn: DHS
admin post: 2019-06-20 3:37:36 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...