Khoa bảo vệ môi trường (DHS)

Giới thiệu

Hành động vì môi trường của toàn ngành giáo dục

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) năm 2019 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đó khu vực Châu Á -Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tăng trưởng kinh tế với khoảng 92% người dân trên toàn thế giới không được hít thở không khí sạch, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm. Ô nhiễm ôzôn trên mặt đất dự kiến ​​sẽ làm giảm 26% năng suất cây trồng chủ lực vào năm 2030. Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng và toàn xã hội.

 

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế triển khai các hoạt động với mục tiêu:

 

  • Phát động phong trào bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên, học sinh ngành giáo dục.
  • ­ Tuyên truyển, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên, học sinh ngành giáo dục về bảo vệ môi trường trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
  • ­ Phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của giáo viên, sinh viên, học viên và học sinh trong xã hội.
  • ­ Đóng góp một cách cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị và địa phương.
  • ­ Các hoạt động được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có tác dụng lan toả sâu rộng đến đông đảo các đối tượng trong ngành giáo dục và trong xã hội.
  • ­ Các hoạt động phải gắn với các chủ đề “Ô nhiễm không khí”, “Phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân huỷ”.
Nguồn: DHS
admin post: 2019-05-17 10:08:02 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...