Khoa bảo vệ môi trường (DHS)

Giới thiệu

Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Hãy tham gia với chúng tôi để chống lại ô nhiễm không khí

3. Khí nhà kính đang tước đi ô xy của chúng ta

4. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

5. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội

6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường

7. Hãy thay đổi thói quen: Hướng đến một nền kinh tế ít Cacbon

8. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe con người

9. Rác là nguồn gây ô nhiễm môi trường – Hãy làm sạch rác ở mọi nơi

10. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển

11. Hãy kiểm soát rác thải nhựa – Vấn đề cấp bách toàn cầu

12. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường

13. Rừng lưu trữ Cacbon, thúc đẩy đa dạng sinh học và làm sạch môi trường không khí

14. Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu: Hai mặt của một đồng tiền

15. Chất lượng không khí mà chúng ta hít thở phụ thuộc vào lựa chọn lối sống mà chúng ta thực hiện mỗi ngày.

16. Môi trường ô nhiễm phá tan cuộc sống bình yên của bạn

17. Chung tay ngăn chặn ô nhiễm môi trường không khí

Nguồn: DHS
admin post: 2019-05-15 2:54:35 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...